Общи условия на сайта


Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I.Общи условия

 • https://unimark.info/ е уебсайт за информация и електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД.
 • МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварителнo уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката/поръчката/ на желаната от него стока.
 • При липса на складова наличност от заявената стока МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка / поръчката /, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или чрез обаждане на посочения от клиента телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката и не носи отговорност за нейното неизпълнение.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/ на заявлението за покупка / поръчка / попълнено правилно от Клиента при процеса на поръчка.
 • МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/се задължава след получаване на заявление / поръчка / от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката / поръчката /  му.
 • МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка през уебсайта https://unimark.info/
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните

 1. МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД се задължава:
 • да извърши доставка в срока указан в информацията за доставка на стоки на заявената за покупка  /поръчаната/ стока.
 • да подготви и опакова стоката по начин, който смята, че ще гарантира получаването на стоката от клиента НЕУВРЕДЕНА
 • да продава продукти с гарантиран произход за които има документ.
 • да не публикува заблуждаваща клиента информация
 1. Клиентът се задължава:
 • да посочи две имена на получател, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информация за доставката.
 • да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаната стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка (офис на куриер), в срока, оказан в информацията за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.

За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за покупка на стоки / поръчката/ , но приема стоката по доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Инвамед ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Инвамед ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

III. Информация за доставката на стоки

Сроковете за доставка зависят от населеното място на заявителя, наличността и особеността на поръчката.
Всички поръчки се изпълняват след потвърждение по телефона преди да бъдат изпратени. Ако не се свържем
с вас до 24 часа от поръчката ви, моля обадете ни се на телефон 0888 700158.
За момента предлагаме само доставка с наложен платеж.
Поръчки, направени в празнични дни или събота и неделя се обработват в първия работен ден.
Стока заявена в събота или неделя може да бъде доставена най-рано във вторник.
Всички поръчки се доставят чрез куриерска фирма Лео Експрес
Цената на доставка се формира според бруто тегло на поръчката.
Всички поръчки, се доставят в срок до 4 работни дни за цяла България.
Таксата за наложен платеж не винаги е еднаква и правилно изчислена, тъй-като при различните куриерски фирми варира.

Ако Ви е необходима помощ, съвет или имате въпрос можете да се свържете в работно време: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 с нас от ТУК!!! или на телефони : 0888 700 158 , където да получите необходимата Ви информация!

 1. Информация за плащане на стоки

1Заплащане на поръчаните стоки с наложен платеж

Стойността на поръчаните стоки, съгласно заявлението за покука / поръчката / ще бъде заплатена от Вас в момента на получаване /доставката / на стоките на куриера, представител на Лео Експрес извършил доставката. При заплащане с наложен платеж,  е възможно да заплатите сумата В БРОЙ.

Стойността на поръчаните стоки, съгласно заявлението за покука / поръчката / ще бъде заплатена от Вас в момента на получаване на стоките в офис на ЛеоЕкспрес, където е възможно да заплатите сумата В БРОЙ.

V.Отказ за получаване на поръчка

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 •  цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 •  при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес : гр.ШУМЕН ,ул.БЕЛИ ЛОМ №2 , получател МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД.

VI.Връщане и възстановяване

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката;
 •  стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;
 •  клиентът е съгласувал с представител на Инвамед ЕООД начина на възстановяване на заплатената от него сума за закупената стока, подлежаща на връщане;
 • В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.
 • МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

VII. Лични данни

 • МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД чрез https://unimark.info/ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Инвамед ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

1.Разкриване на информацията

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГЕООД“ чрез https://unimark.info/.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

“МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД“, чрез https://unimark.info/ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Инвамед ЕООД, чрез https://unimark.info/  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. Отговорност

Инвамед ЕООД чрез https://unimark.info/  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД, чрез https://unimark.info/ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на МЕДИКЕЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД чрез https://unimark.info/  Инвамед ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

 1. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Инвамед ЕООД съобразно българското законодателство