В съвременния свят, начина ни на живот е доста интензивен и напрегнат – това пряко се отразява на нашето здраве, обикновено ежедневието на съвременния човек е наситено със стресови ситуации, вследствие на което много хора страдат от високо кръвно налягане, често развиващо се до хипертония.
Отговорността за здравето е лична и затова всеки от нас трябва да е запознат с последствията от повишено кръвно налягане и начините за превенция.
Първа стъпка за предотвратяване на сърдечно-съдовите заболявания е системния самоконтрол, измерването и следенето на кръвното налягане.
Днес има голямо разнообразие от качествени и високотехнологични електронни и механични апарати за измерване на кръвното налягане ( Blood Pressure Monitors )
С купуването на качествен апарат за измерване на кръвното налягане – електронен ( дигитален апарат – с чувствителен датчик улавящ осцилациите, микропроцесор и дисплей ) или механичен
( анероиден апарат за прецизно измерване по метода на Коротков ), Вие може самостоятелно да измервате кръвното си налягане в домашни условия с апарати за кръвно налягане Unimark и ще получите резултати за Вашето кръвно налягане, еквивалентни на измерените от обучено медицинско лице.