Резервна лежаща част за Антидекубитален дюшек с компресор.