Апарати за кръвно


Апарати за кръвно Висококачествени Апарати за измерване на кръвно налягане и пулс произведени в САЩ по нови технологии – за прецизно измерване на кръвно налягане